OMA

István DUKAI (1987, Zenta, Yugoslavia)
is a graphic and visual artist currently living and working in Budapest, Hungary. He is a leading graphic designer and art director for several European based brands. His work can be found in several important private collections. His art is rooted in the geometric tradition, in the philosophy of constructivism, in op-art, but most of all in minimal art. The basic principle of his compositions is reductionism, based on the stylization of natural elements into geometric forms and the varied ways in which these elements are combined.

Kurt Schwitters szerint a művészet nem több, mint ritmus. Úgy gondolta, egy műalkotás kompozíciós elemei ugyanúgy hatnak, mint az egymásra épülő zenei hangok: a színek és a formák szimfóniává és az érzelmek játékterévé állnak össze. A ritmus, a szabályosan visszatérő, ütemesen ismétlődő váltakozás Dukai István vizuális kompozícióinak is meghatározó eleme. Alkotásai lüktetnek az energiától, akár a zenei crescendók, amelyek felgyorsítják a szívverést és felkavarják a lelket. Schwitterst avant-garde zene vette körül, ilyenformán párhuzamba csak a ritmus iránti rajongásaként kerülhet Dukai mellé, hiszen István minimalista kompozíciói kortárs elektronikus zenei ős-műfajok, mint a techno vagy a house, hangzásával rokoníthatóak. Az említett zenei műfajokra jellemző feszes ritmusszekciók, az ipari hangzás, mind visszaköszönnek Dukai központi motívumainak repetitív karakterisztikájában, rendjében, szabályos tagoltságában, szerkezeti arányosságában. 

A digitális technikával előkészített sablonok, a monokróm színpaletta, a dekoratív, figuratív és ábrázoló elemek eltávolítása segítségével a texturális és anyagi elemekre és formákra helyeződik a hangsúly. Ezek az alkotások teljesen objektívek és nem referenciálisak. Koncentrikus sávokból vagy csíkokból állnak, fekete akril festékkel, nyers vászonra festve: egyszerre rideg, holtpontos, szigorú, impozáns, bársonyos – diagrammatikus, de egyben tapintható, érzéki művek. 

Egyetlen hosszú, folyamatos vonal mentén vezeti végig a szemet az általában szimmetrikus mintán Dukai, amelyeket néha megismétel, megsokszoroz egyetlen képben. Máskor digitális és analóg hibák esztétikai felhasználásával, a tökéletes szándékos manipulálásával, nem várt hibák megidézésével alakítja a képet. Dukai számára az anyagok döntő fontosságúak. A nyers, díszítetlen anyagokat részesíti előnyben, de míg a minimalizmus elutasítja a kézművesség és a művészet hagyományos eszményét, addig István éppen ezt hangsúlyozza vidéki házaknál talált, kézzel szövött, használt, nem ritka, hogy több évtizedes zsákvásznak újrahasznosításával, amelyeket természetes cserzőanyagokkal színez. 

Munkáiban így a természetes és a mesterséges, az analóg és a digitális, a hagyományos és a technokrata izgalmas kettőssége feszül. Képei, akárcsak Frank Stella fekete festmény-ciklusa, önálló, autonóm, önmaguk végtelen reprezentációját megteremtő konstitutív tárgyak, amelyek a befogadó és a reprezentáció relatív kontextuális valóságában helyezkednek el. Ahogy Stella mondja, “Amit látsz, az az, amit látsz.” 

Zita Sarvari – aesthete, curator (Heart&Cherry)